• GOL

    Altın Katılım Fonu

Fon Bilgileri

Garanti Portföy Altın Katılım Fonu altına dayalı faizsiz sermaye piyasası araçlarından oluşan bir portföyle birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. 

Garanti Portföy Altın Katılım Fonu’nda, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına, altın endeksini takip etmek üzere kurulu yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı katılma hesaplarına yatırılır. 

Fon, portföy yatırımlarında ve yaptığı tüm işlemlerde uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetir. Fonun uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Danışma Komitesi’nden hizmet alınarak sağlanır. Fon portföyünün katılım finans ilkelerine uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, katılma hesapları, tek tarafı bağlayıcı vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir.

Faizsiz finans ilkelerine uygunluk, Türkiye Finans Katılım Bankası (TFKB) A.Ş. Danışma Komitesi’nce gözetilir. İcazet belgesi ve Danışma Komitesi’ne ilişkin bilgiler için tıklayınız.

Fon Kodu

GOL

Fon Risk Seviyesi

1 2 3 4 5 6 7
Az Riskli Çok Riskli

Fon Fiyatı TL

-

Fon Büyüklüğü

-​

Halka Arz Tarihi

-

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

-

İşlem Başlangıç Saati

09:00

İşlem Bitiş Saati

13:30

Portföy Dağılımı

Alım - Satım Saat ve Valör Bilgileri

• 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
• 13:30'a kadar verilen satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen satım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

TL Getiri Tablosu (%)

Dönem

Getiri (%)

1 Ay

%0

3 Ay

%0

6 Ay

%0

Yılbaşına Göre

%0

1 Yıl

%0

3 Yıl

%0

Halka Arz

%0

Resmi Bilgilendirme Dökümanları

İzahname

İç Tüzük

Yatırımcı Bilgi Formu

Portföy Dağılım Raporu - 30.04.2024

Portföy Dağılım Raporu - 31.03.2024

Garanti BBVA Portföy Geniş Yatırım Fonu Evrenine Göz Atın, Yenilikleri Yakalayın!

Hemen Keşfetmeye Başla!