• GKV

    Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Bilgileri

Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) faizsiz ve katılım finans ilkelerine uygun bir portföy ile yönetilecek olup, birikimlerine bu alanda yön vermek isteyenlere yönelik tasarlanmıştır. 

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu bir danışman/ danışma kurulu tarafından onaylanmış olan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. 

Fon portföyünün yönetiminde katılım prensiplerine uygun hareket edilecektir. Fon portföyünde Danışma Kurulundan icazet alınan, faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçları yer alır.

Fon’un hisse senedi yoğun fon olması sebebiyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz.

Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir.

Faizsiz finans ilkelerine uygunluk, Türkiye Finans Katılım Bankası (TFKB) A.Ş. Danışma Komitesi’nce gözetilir. İcazet belgesi ve Danışma Komitesi’ne ilişkin bilgiler için tıklayınız.

Fon Kodu

GKV

Fon Risk Seviyesi

1 2 3 4 5 6 7
Az Riskli Çok Riskli

Fon Fiyatı TL

-

Fon Büyüklüğü

-​

Halka Arz Tarihi

-

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

-

İşlem Başlangıç Saati

09:00

İşlem Bitiş Saati

13:30

Portföy Dağılımı

Alım - Satım Saat ve Valör Bilgileri

  • 13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
  • 13:30’a kadar verilen satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30’dan sonra verilen satım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

TL Getiri Tablosu (%)

Dönem

Getiri (%)

1 Ay

%0

3 Ay

%0

6 Ay

%0

Yılbaşına Göre

%0

1 Yıl

%0

3 Yıl

%0

Halka Arz

%0

Resmi Bilgilendirme Dökümanları

İzahname

İç Tüzük

Yatırımcı Bilgi Formu

İzahname Değişikliği - 29.02.2024

İzahname Değişikliği - 05.01.2024

İzahname Değişikliği - 23.10.2023

İzahname Değişikliği - 05.10.2023

İzahname Değişikliği - 21.09.2023

İzahname Değişikliği - 01.09.2023

İzahname Değişikliği - 03.07.2023

İzahname Değişikliği - 14.04.2023

Performans Sunumu - 31.12.2023

Performans Sunumu - 30.06.2023

Performans Sunumu - 31.12.2022

Portföy Dağılım Raporu - 30.04.2024

Portföy Dağılım Raporu - 31.03.2024

Portföy Dağılım Raporu - 29.02.2024

Portföy Dağılım Raporu - 31.01.2024

Portföy Dağılım Raporu - 31.12.2023

Portföy Dağılım Raporu - 30.11.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.10.2023

Portföy Dağılım Raporu - 30.09.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.08.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.07.2023

Portföy Dağılım Raporu - 30.06.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.05.2023

Portföy Dağılım Raporu - 30.04.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.03.2023

Portföy Dağılım Raporu - 28.02.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.01.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.12.2022

Portföy Dağılım Raporu - 30.11.2022

Portföy Dağılım Raporu - 31.10.2022

Portföy Dağılım Raporu - 30.09.2022

Portföy Dağılım Raporu - 31.08.2022

Finansal Tablolar - 31.12.2023

Finansal Tablolar - 31.12.2022

Garanti BBVA Portföy Geniş Yatırım Fonu Evrenine Göz Atın, Yenilikleri Yakalayın!

Hemen Keşfetmeye Başla!