• GKH

    Katılım Serbest (TL) Fonu

Fon Bilgileri

Garanti Portföy Katılım Serbest (TL) Fonu faizsiz ve katılım finans ilkelerine uygun bir portföy ile yönetilecek olup, birikimlerine bu alanda yön vermek isteyen Nitelikli Yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Fon portföyüne yapılacak ve alınacak işlemler olarak yalnızca TL olması koşuluyla;

  • Kira sertifikalarına (SUKUK), katılma hesaplarına, BIST’te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına (hisse senedi),
  • Faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu bir danışman/danışma kurulu tarafından onaylanmış olan katılım prensiplerine uygun ve unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, ipoteğe dayalı/ ipotek teminatlı menkul kıymetlere,
  • Gayrimenkul sertifikalarına, gelire endeksli senetler ile gelir ortaklığı senetlerine yatırım yapılabilir.

Fon portföyünde Danışma Kurulundan icazet alınan, faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçları yer alır.

Fon portföyünde yalnızca TL cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.

Faizsiz finans ilkelerine uygunluk, Türkiye Finans Katılım Bankası (TFKB) A.Ş. Danışma Komitesi’nce gözetilir.  İcazet belgesi ve Danışma Komitesi’ne ilişkin bilgiler için tıklayınız.

Fon Kodu

GKH

Fon Risk Seviyesi

1 2 3 4 5 6 7
Az Riskli Çok Riskli

Fon Fiyatı TL

-

Fon Büyüklüğü

-​

Halka Arz Tarihi

-

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

-

İşlem Başlangıç Saati

09:00

İşlem Bitiş Saati

13:30

Portföy Dağılımı

Alım - Satım Saat ve Valör Bilgileri

  • 13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
  • 13:30’a kadar verilen satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen satım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

TL Getiri Tablosu (%)

Dönem

Getiri (%)

1 Ay

%0

3 Ay

%0

6 Ay

%0

Yılbaşına Göre

%0

1 Yıl

%0

3 Yıl

%0

Halka Arz

%0

Resmi Bilgilendirme Dökümanları

İzahname

İç Tüzük

Yatırımcı Bilgi Formu

İzahname Değişikliği - 23.10.2023

İzahname Değişikliği - 21.09.2023

İzahname Değişikliği - 01.09.2023

İzahname Değişikliği - 03.07.2023

İzahname Değişikliği - 14.04.2023

İzahname Değişikliği - 30.11.2022

Performans Sunumu - 31.12.2023

Performans Sunumu - 30.06.2023

Performans Sunumu - 31.12.2022

Portföy Dağılım Raporu - 30.04.2024

Portföy Dağılım Raporu - 31.03.2024

Portföy Dağılım Raporu - 29.02.2024

Portföy Dağılım Raporu - 31.01.2024

Portföy Dağılım Raporu - 31.12.2023

Portföy Dağılım Raporu - 30.11.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.10.2023

Portföy Dağılım Raporu - 30.09.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.08.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.07.2023

Portföy Dağılım Raporu - 30.06.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.05.2023

Portföy Dağılım Raporu - 30.04.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.03.2023

Portföy Dağılım Raporu - 28.02.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.01.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.12.2022

Portföy Dağılım Raporu - 30.11.2022

Portföy Dağılım Raporu - 31.10.2022

Portföy Dağılım Raporu - 30.09.2022

Portföy Dağılım Raporu - 31.08.2022

Finansal Tablolar - 31.12.2023

Finansal Tablolar - 31.12.2022

Garanti BBVA Portföy Geniş Yatırım Fonu Evrenine Göz Atın, Yenilikleri Yakalayın!

Hemen Keşfetmeye Başla!