• Yönetim Kadrosu

    Garanti BBVA Portföy

Yönetim Kadrosu

Yönetim Kurulu Üyeleri

Finans kariyerine 1995 yılında Casa de Bolsa BBVA’da Özel Bankacılık Danışmanı olarak başlamıştır. 2002 yılında BBVA Portföy Yönetimi Direktör Yardımcısı görevine atanarak kariyerini sürdürmüştür. Kariyerine; 2004 - 2008 yılları arasında Kurumsal ve Ticari Portföy Yönetimi Direktörü, 2008 - 2010 yılları arasında Sabit Getirili ve Türev Ürünler Direktörü ve 2010 - 2012 yılları arasında Meksika Portföy Yönetimi’nde CIO olarak devam etmiştir. 2013’ten 2022 yılına dek, Meksika'da yer alan BBVA Portföy Yönetimi’nde CEO görevinde bulunmuştur. Jaime Lázaro Ruiz; aktif olarak BBVA'da Küresel Portföy Yönetimi ile Küresel Varlık Yönetimi’nin başındadır. Ayrıca, CFA Meksika Derneği Başkanı’dır.

Hülya Türkmen Keçecioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans (MBA) derecesine sahiptir. Kariyerine 2000 yılında Garanti BBVA Ticari Bankacılık’ta başladıktan sonra; CRM, Pazarlama ve Bilgi Teknolojileri ekiplerinde Yönetici pozisyonunda görev yapmıştır. 2009-2016 yılları arasında Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama Direktörü, 2016-2022 yılları arasında Müşteri Deneyimi ve Hizmet Modeli Yönetimi Direktörü ve 2022-2023 yılları arasında ise Bireysel Müşteri Çözümleri Ekibi Direktörü olarak kariyerine devam etmiştir. Hülya Türkmen Keçecioğlu, 2023 yılında Garanti BBVA Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.

Eduardo Garcia Hidalgo, Temmuz 2012'den bu yana BBVA Portföy Yönetimi Global CIO'su olarak görev yapmaktadır. Bu görevinden önce iki yıl boyunca BBVA Grup üçüncü parti ürünler platformu olan Quality Fonlarını yönetmiştir. BBVA Portföy Yönetiminde 2001 yılında Hisse Senedi Yönetimi Yöneticisi olarak katılmış ve 2008 yılında Global CIO ofise bağlı olarak proje yöneticiliği pozisyonuna getirilmiştir. Eduardo Garcia Hidalgo, BBVA'ya katılmadan önce FG Gestion, Merrill Lynch Portföy Yönetimi ve Gesbankinterde portföy yöneticisi olarak görev almaktaydı. Comillas Pontifical Üniversitesi ICADE'den Hukuk Lisansı ve Finans Master derecesi bulunmakta olan Eduardo Garcia Hidalgo, 2003 yılından bu yana CFA sertifikasına sahiptir.

Özlem Ernart, kariyerine 1996 yılında Price Validation System Group’ta SGMK analisti olarak başlamıştır. Reuters ve Coca Cola’da farklı görevler üstlenmiştir. 2000 yılında Osmanlı Bankası Piyasa Riski Yönetimi Ekibi’ne katıldıktan sonra birleşmenin ardından Aralık 2001’de Garanti Bankası bünyesine geçerek Piyasa ve Kredi Riski birimlerinde farklı görevler üstlenmiştir. 2015 yılında Risk Planlama, İzleme ve Raporlama Direktörü olmuştur. 2018 yılından bu yana Garanti Bankası Risk Yönetimi Başkanı olarak görev almaktadır. Özlem Ernart, 2021 yılı itibarıyla Garanti Portföy İç Kontrol’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Metin Kılıç, kariyerine 1995 yılında Demirbank’ta Yönetici Adayı (Management Trainee) olarak başlamıştır. Nisan 2000’de Osmanlı Bankası’na Türev Araçlar Dealer’ı olarak katıldıktan sonra birleşmenin ardından Aralık 2001’de Garanti Bankası Hazinesi’ne geçmiştir. Hazine çatısı altında farklı görevler üstlendikten sonra Nisan 2006’da Kurucu Direktör sıfatıyla Aktif-Pasif Yönetimi Birimi’nin başına atanmıştır. Banka, yurtiçi ve yurtdışı İştirakleri ve Yatırım/Emeklilik Fonları nezdinde çeşitli Komite ve Kurullarda görev almaktadır.

 

1971 Samsun doğumlu olan Metin Kılıç, Samsun Anadolu Lisesi mezunudur. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans (BSc), İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans (MSc) diplomalarına ve yüksek mühendis unvanına sahiptir. İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) derecesini ise, ABD’de George Washington Üniversitesi’nden almıştır.

1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini 1990 yılında tamamlamıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.’deki kariyerine aynı yıl Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Osman Bahri Turgut Şube Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Ticari Krediler Birim Müdürü, İç Kontrol Merkezi Müdürü ve İç Denetim ve Kontrol Başkanı olarak çalışmıştır. Halen, T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

 

Garanti Emeklilik ve Hayat, Garanti BBVA Finansal Kiralama ve Garanti BBVA Filo Kiralama şirketlerinde Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyelikleri; Garanti BBVA Faktoring ’de Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyelikleri; Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyeliği; Garanti BBVA Leasing SA, Garanti BBVA Consumer Finance SA ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri şirketlerinde Denetim Komitesi Üyelikleri; Öğretmen Akademisi Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Üyeliği; WWF Türkiye - Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nda Denetim Komitesi Üyeliği ve IIA Türkiye - Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.