• Risk Yönetimi Politikaları

    Garanti BBVA Portföy

Risk Yönetimi Politikaları

Konservatif ve Disipline Edilmiş Yaklaşım

 

Risk yönetimi ve yönetilen portföyleri olumsuz yönde etkileyecek risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve maruz kalınabilecek risklerin minimize edilmesi sürecidir. Risk tolerans seviyeleri açık biçimde belirlenerek (RMD, Likidite, Stop Loss, Kaldıraç, Karşı Taraf Riski, Kredi Riski Limiti) finansal riskler minimize edilir.

 

Şeffaf ve Etkin Risk Yönetimi

 

Yönetilen portföylerin ve kurumun maruz kalabileceği risklerin belirlenmesi, düzenli olarak izlenmesi ve proaktif olarak yönetilmesi hedeflenmektedir.

 

Yatırım Karar Süreci ve Risk Yönetimi

 

Açık biçimde belirlenmiş olan risk yönetim politika ve prosedürleri ile portföy yöneticileri arasında direkt bir ilişki bulunmaktadır. Portföy yöneticisi yatırım kararı alırken risk yönetimi ilkelerini göz önünde bulundurur. Portföy yöneticileri kurumun risk politikaları ve risk yönetim prosedürleri çerçevesinde inisiyatif kullanabilirler.

 

Denetim Komitesi

 

Denetim komitesi toplantılarında denetim sonuçlarına ve risk yönetimi faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yapılır.