• İletişim

    Garanti BBVA Portföy

Bize Ulaşabileceğiniz Adres ve Telefon Bilgileri

Şirket Unvanı: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

MERSIS: 0389009746700014

Ticaret Sicil No: 371362

Vergi Kimlik No: 3890097467

Merkezinin Bulunduğu Yer: Nisbetiye Mahallesi, Barbaros Bulvarı Çiftçi Towers Kule1/Kat 4 No: 96/253 34340

Beşiktaş/ İstanbul

Telefon: +90 212 384 13 00

Faks: +90 212 384 13 14

E-posta: gpyinfo@garantibbva.com.tr

Denetim Mercii: SPK

Yer Sağlayıcı Hakkında Bilgi: Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş