• HAG

    Ekim 2026 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon

Fon Bilgileri

Fon yatırım süresi sonunda tahmin edilebilir ve USD bazında getiri elde etmeyi hedefleyen ve USD cinsi yatırım yapmayı tercih eden Garanti BBVA Nitelikli Yatırımcıları için tasarlanmıştır. Belirli bir vadeyi hedefleyerek, USD bazında getiri elde etmek isteyen yatırımcılara yöneliktir.

Fon portföyünde Ekim 2026 vadeli USD cinsi kamu ve/veya özel sektör eurobondlarına yatırım yapılmaktadır.

Fona giriş haftalık gerçekleşir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her haftanın üçüncü işgünü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı (üçüncü işgünü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden ilgili haftanın dördüncü iş günü yerine getirilir. Örneğin; hafta içi tüm günleri işgünü olan bir haftada Çarşamba günü saat 13:30’a kadar verilen alım talimatları, Çarşamba gün sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden, Perşembe günü yerine getirilir.

Fondan çıkış aylık gerçekleşir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın son işgünü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplama bulunacak pay fiyatı (ilgili ayın son işgünü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden yerine getirilir.

Fonun vadesi: 14.10.2026

Aşağıdaki fiyat ve getiri grafiğindeki bilgiler USD cinsinden gösterilmektedir.

Fon Kodu

HAG

Fon Risk Seviyesi

1 2 3 4 5 6 7
Az Riskli Çok Riskli

Fon Fiyatı USD

-

Fon Büyüklüğü

-​

Halka Arz Tarihi

-

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

-

İşlem Başlangıç Saati

09:00

İşlem Bitiş Saati

13:30

Portföy Dağılımı

Alım - Satım Saat ve Valör Bilgileri

Alım İşlemleri: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her haftanın üçüncü iş günü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı (üçüncü iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden ilgili haftanın dördüncü iş günü yerine getirilir. Örneğin; hafta içi tüm günleri işgünü olan bir haftada Çarşamba günü saat 13:30’a kadar verilen alım talimatları, Çarşamba gün sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden Perşembe günü yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplama bulunacak pay fiyatı (ilgili ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden yerine getirilir.

Karşılaştırma Ölçütü

Fon’un eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’dir.

USD Getiri Tablosu (%)

Dönem

Getiri (%)

1 Ay

%0

3 Ay

%0

6 Ay

%0

Yılbaşına Göre

%0

1 Yıl

%0

3 Yıl

%0

Halka Arz

%0

Resmi Bilgilendirme Dökümanları

İzahname

İç Tüzük

İzahname Değişikliği - 03.07.2023

İzahname Değişikliği - 14.04.2023

İzahname Değişikliği - 30.01.2023

Performans Sunumu - 31.12.2023

Performans Sunumu - 30.06.2023

Portföy Dağılım Raporu - 30.09.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.08.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.07.2023

Portföy Dağılım Raporu - 30.06.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.05.2023

Portföy Dağılım Raporu - 30.04.2023

Portföy Dağılım Raporu - 31.03.2023

Portföy Dağılım Raporu - 28.02.2023

Finansal Tablolar - 31.12.2023

Finansal Tablolar - 31.12.2022

Garanti BBVA Portföy Geniş Yatırım Fonu Evrenine Göz Atın, Yenilikleri Yakalayın!

Hemen Keşfetmeye Başla!