• Duyurular

    Garanti BBVA Portföy

İzahname Değişikliği - 02.02.2024

02/02/2024

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.01.2024 tarih ve E-12233903-305.04-48835 sayılı izin yazısına istinaden GRO-Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Fon'un güncel izahnamesi ve tadil metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değişiklik 02.02.2024 itibarıyla yürürlüğe girecektir.