Özel Portföy Yönetimi

Portföy Yönetim Şirketleri, belli bir portföy büyüklüğüne sahip bireysel ve kurumsal yatırımcılara portföy yönetimi hizmeti sağlamaktadır. Orta ve Uzun vadeli bakış açısına sahip, sürekli piyasa takibi yapmak istemeyen, yatırımlarında profesyonel desteğe ihtiyaç duyan, belli ölçüde risk alabilen ve değişen piyasa koşullarında aktif yönetim isteyen yatırımcılar için uygun bir hizmettir.

Kişiye Özel Profesyonel Yönetim, uzman yönetim kadrosu, performans odaklı ve yatırımcının risk getiri beklentisine uygun yönetim, piyasaların yakından takibi, yatırım stratejilerinin değişen piyasa koşullarına hızlı uyarlanması ile performansın arttırılması, risk seviyesi ve karşılaştırma ölçütüne paralel portföy oluşturulması, etkin risk takibi, geniş ürün yelpazesi ile yatırımcının tanışması ve sürekli takip ve düzenli raporlama.

Portföy Yönetiminde gizlilik esastır. Müşterinin kendisi ve yetkili olarak belirlediği kişiler dışında kimseye portföy hakkında bilgi verilmez.

Getirinin garanti edilmesi Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince mümkün değildir. (Seri V No:59) Dolayısıyla, gelecekteki belirli bir dönem için herhangi bir getiri garanti edilemez. Ancak, geçmiş dönemlerde elde edilen getiriler ve bunların diğer yatırım araçları ile karşılaştırmaları raporlar halinde sunulabilmektedir.

Yatırımcı ile birlikte portföyün 'karşılaştırma ölçütü' ve kullanılacak yatırım ürünlerinin 'yatırım aralıkları' belirlenir.

  • Karşılaştırma Ölçütü, yatırımcının performans dönemi sonunda hedeflediği getiriyi gösteren karşılaştırma ölçütüdür. (TL veya Döviz Vadeli Mevduat, KYD* 365 Bono Endeksi, BIST 30 Endeksi, vb. olabilir).
  • Performans dönemi en az 6 aydır.
  • Yatırım Aralıkları, Müşteri kendi portföyünde hangi yatırım enstrümanının hangi oranda kullanılacağı konusunda karar verebilir. Örneğin hisse senedi riskini fazla almak istemeyen bir yatırımcı hisse senedi riskini tüm portföyün %10'u ile sınırlayabilir, veya 'portföyümün maksimum yarısı kadar döviz alabilirsiniz' diyebilir.

Yatırımcı tercihine göre haftalık, aylık, dönemsel performans bilgilendirme raporları e-mail ve posta yolu ile paylaşılır.

Düzenli ziyaretler ile portföy hakkında performans bilgilendirmesi yapılır. Piyasalarla ilgili gelişmeler, beklentiler yatırımcı ile paylaşılır.

Tüm iletişim müşteri memnuniyeti odaklı uzman Satış ekibi tarafından yürütülür. Yatırımcılar, kendilerine özel şifre ile Garanti Saklama İnternet Şubesinden hesaplarını anlık olarak takip edebilmektedir.

Sunulan hizmet karşılığında yatırımcılardan iki farklı ücret tahsil edilir.

Portföy Yönetim Ücreti, toplam yönetilen net portföy değeri üzerinden günlük ve BSMV ilave edilmiş olarak hesaplanarak her ay sonunu takip eden ilk iş gününde tahsil edilir.

Performans komisyonu, performans dönemi sonunda, portföy getirisinin karşılaştırma ölçütü getirisinin üzerinde yarattığı getiriye göre tahsil edilir.

Bu yapı, portföy yönetim şirketini daha yüksek performans yaratmaya yöneltmektedir.