Ücret ve Komisyonlar

Performans Komisyonu:

Performans dönemi sonunda, portföy getirisinin karşılaştırma ölçütü / eşik değer (benchmark)  getirisinin üzerinde yarattığı getiriye göre tahsil edilir.

Portföy Yönetim Ücreti:

Toplam yönetilen net portföy değeri üzerinden günlük ve BMV ilave edilmiş olarak hesaplanarak her ay sonunu takip eden ilk iş gününde tahsil edilir.

Örnek Performans Sunumu

Başlangıç Değeri
(Bin TL)
GetiriPerformans Dön. Sonu
Bitiş Değeri* (Bin TL)
Portföy Değeri 10,000 %15 11,500
Karşılaştırma Ölçütü Portföy Değeri 10,000 %10 11,000
Fark %5 500
Performans Komisyonu %25 125
  • (Örnek hesaplamada Performans Komisyonu %25 olarak alınmıştır)
  • (*) Yönetim Ücreti düştükten sonra hesaplanan portföy değeridir.
  • Karşılaştırma ölçütü getirisi için BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi getirisi örnek olarak kullanılmıştır.