Karşılaştırma Ölçütü & Eşik Değer

Karşılaştırma ölçütü / Eşik değer portföy getirisinin kıyaslanmasını sağlamak amacıyla belirlenen, ölçülebilir bir yatırım endeksinin veya bir yatırım ürününün performans dönemi sonu itibarıyla getirisini ifade eder.

Örnek Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değer


3 Aylık
USD/EUR
Mevduat Oranı

1 Aylık
TL
Mevduat Oranı

BIST-KYD 365
Bono Endeksi

BIST 100
Endeksi