Maddi ve Sosyal Olanaklar

Ücretlendirme ve Ödülendirme

Garanti Portföy'de ücretlendirme sistemi, objektif kriterlere dayanılarak, kişiler ve/veya kişilerin performanslarından bağımsız olarak, tamamıyla gerçekleştirilen görevlerin değerlendirildiği ve hem iç ücret dengelerinin korunması hem de ücret seviyelerinin piyasa verileri ile rekabetçi konumunun korunması ile sonuçlanan bir iş değerleme metodolojisi kullanılarak yürütülmektedir. Ücretler, 12 brüt maaş üzerinden ödenmekte olup, yılda 2 kez olmak üzere temmuz ve ocak aylarında artırılmaktadır. Ücret artışı oranı belirlenirken, ücret araştırması için seçilen diğer finans şirketlerinin ücret bilgilerinin analizinden de faydalanılmaktadır.

Bireysel ve ekip performansı ile ilgili sonuçlar ise, yönetilmekte olan portföylerin başarıları ve yılda 1 kez yapılan Performans Yönetimi görüşmeleri ile elde edilen verilerle hesaplanan Başarı Prim'lerine (EVA) yansıtılmaktadır. Yönetilen portföylere ilişkin "benchmark" hedeflerinin yanında, tüm çalışanlar için yıllık iş planı doğrultusunda oluşturulan diğer hedeflere ulaşmak için hem bireysel hem de ekip hedefleri belirlenmektedir. Somut/ölçülebilir hedeflere ulaşma ve yetkinliklerin değerlendirilmesi ile yürütülen Performans Yönetimi sürecinden kariyer gelişimi ve eğitim ihtiyacı analizi gibi temel İK uygulamaları açısından da faydalanılmaktadır.

Bireysel performansın ekip performansına ve nihayetinde kurumun genel performansına olan etkisi gözönünde tutulmakta olup, tüm çabaları şirketin asıl hedefi ile buluşturan insan kaynakları politikalarımız İK uygulamalarının temel dayanağını oluşturmaktadır.

Ödüllendirme İlkelerimiz;

  • Üstün performansın teşvik edilmesi,
  • Tecrübeli ve başarılı çalışanların elde tutulması,
  • Performansın sürekli olarak daha da iyileşmesi,
  • Çalışanlar ile hissedarların menfaatlerinin aynı amaca yöneltilmesidir.

Sosyal Olanaklar

  • Sağlık ve Hayat Sigortası: Çalışanlarımıza, işe alındıkları tarih itibarı ile özel sağlık ve hayat sigortası yapılmaktadır.
  • Öğle Yemeği: Çalışanlarımıza, yasal limitler ve piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenen aylık yemek kartı verilmektedir.
  • Ulaşım: Çalışanlarımızın işe geliş ve gidişlerini sağlamak amacıyla çeşitli güzergahlarda servis hizmeti verilmektedir.
  • Diğer: Tüm çalışanlarımız, Garanti BBVA Genel Müdürlük Binası'ndaki Spor Merkezi'nden yararlanabilmektedir.