GPY'de Kariyer

Organizasyon yapımızda bir üst göreve geçerek yükselmek; yetki, sorumluluk ve ücret artışını da beraberinde getirir. Bir üst göreve geçebilmek için görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmanın yanında en önemli ölçüt performans düzeyidir.

Garanti Portföy'de kariyer yalnız kurumun kendisi ile sınırlı değildir. Garanti BBVA ve iştirakleri arasında geçiş yapmak mümkündür.

İş İlanları

Açık pozisyonların öncelikle şirket içinden yapılabilecek rotasyon olanakları değerlendirilerek, kariyer gelişimleri adına farklı açılımlar yaratmayı isteyen mevcut çalışanlarımız ile kapatılması hedeflenmektedir.

Açık pozisyonlar için mevcut çalışanların değerlendirilememesi durumunda ise, şirketimiz web sayfasının Kariyer Fırsatları bölümünde ilanlarımız yayınlanmaktadır.

İşe Alım Süreci

İşe alım sürecindeki ilkelerimiz; kurumsal ihtiyaçlarımıza ve kültürümüze uygun olan doğru hedef gruba ulaşmak, objektif değerlendirme kriterlerine dayanarak yetkinlik bazlı ölçümleme yapmak, adaylara yansız ve etki altında kalmadan eşit fırsat tanımaktır.

Başvurular arasından şirketimiz kriterlerine ve açık pozisyonun gereklerine uygun olduğu düşünülen adaylar ile mülakat organizasyonları yapılır. İlk mülakatlar İnsan Kaynakları Birimi tarafından, şirketimiz çalışanlarının istisnasız tümünün mutlaka sahip olmaları gereken temel yetkinlikler ve görev bazında değişen fonksiyonel yetkinliklerin değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Bu görüşme sonunda uygun görülen adaylara, görevleri ile ilgili olan bazı (Sayısal ve Sözel) test uygulamaları yapılmakta ve sonuca göre daha teknik ayrıntıların değerlendirileceği ikinci mülakatlar organize edilmektedir. İkinci mülakatlar, açık pozisyonun bulunduğu birimin yöneticisi ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Tüm mülakatlardan sonra, açık pozisyon için en uygun profile sahip olduğu düşünülen adaylara İnsan Kaynakları Birimi tarafından teklif yapılır.

Staj Olanakları

3. sınıfı bitirip son sınıfa geçmeye hak kazanan üniversite öğrencilerine, her yıl mayıs ayı sonuna kadar başvuru yapıldığı ve olumlu değerlendirildiği takdirde stajyer kontenjanı dikkate alınarak staj yapma olanağı sağlanmaktadır.

Başvuruda bulunmak için: gpyinsankaynaklari@garantibbva.com.tr