Yatırım Felsefesi

Garanti BBVA Portföy yaratıcı düşünceye ve araştırmaya dayalı olarak uzun vadeli yatırımlara odaklanmaktadır. Yatırım kararları, takım bazlı bir yaklaşım ile oluşan ortak akıl ile alınmaktadır.

Yurt içi piyasalarda güçlü deneyim ve kurum içi araştırma departmanı

Yurt içi piyasalardaki deneyimimiz, bankalar, reel sektör ve politika yapıcılar ile olan yoğun ve kapsayıcı iletişimimiz ile güçlenmektedir. Şirketler, ekonomi ile ilgili karar alıcı kurum ve otoriterler araştırma departmanımız tarafından düzenli olarak ziyaret edilmektedir.

Temel analiz ile tümden gelimci yönetim anlayışı

Yatırım fikirleri global ve yurtiçi piyasaların tümden gelimci (top-down) makroekonomik analizi sonrasında oluşturulmakta ve cazip risk-getiri fırsatlarından yararlanabilmek için tüme varımcı (bottom-up) temel analizden faydalanılmaktadır.

Büyüme ve değerleme yaklaşımını birlikte ele alan değer yaratımı yaklaşımı

Hem risk-getiri anlamında uygun bir profil sergilediği düşünülen, hem de kurumsal yönetim olarak belli standartları karşılayan hisselerden oluşan bir "yatırım yapılabilir hisseler havuzu" oluşturulmaktadır. Bu havuz detaylı analizler ile sürekli olarak takip edilip, hisselerin değer yaratma potansiyelleri büyüme, çarpan genişlemesi veya operasyonel verimlilik artışı gibi alanlarda incelenmekte ve yatırıma karar verilmektedir.

Uzun vadeli yatırıma odaklı aktif yönetim

Uzun dönem yatırım odağıyla gerçekleştirilen başarılı hisse seçimi, performansımızın temelini oluşturmaktadır. Ancak piyasadaki kısa vadeli fırsatlardan da yararlanabilmek adına aktif portföy yönetimi yapılmaktadır. Portföyler, endeksten ayrıştırılarak değer yaratmaya odaklanacak şekilde oluşturulmaktadır.

Etkin risk yönetimi

Risk&Denetim komitesi ve bağımsız bir şirket tarafından tüm fonlar için sıkı risk yönetimi kontrolleri ve prosedürleri uygulanmaktadır. Ortağımız BBVA'nın global risk ve uyum departmanı tarafından yapılan değerlendirmeler de hali hazırda sıkı ve kapsayıcı olan risk yönetimi sürecine ek bir katkı sağlamaktadır.