Yirminci, Yirmibirinci , Yirmiikinci ve Yirmiüçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnameleri

6 Eylül 2021

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.08.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-10205 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portfoy Yirminci Serbest (Döviz) Özel Fon ve Garanti Portföy Yirmibirinci Serbest (Döviz) Özel Fon izahnameleri aşağıda sunulmuştur.

Yirminci Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi

Yirmibirinci Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.09.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-10359 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portfoy Yirminci Serbest (Döviz) Özel Fon ve Garanti Portföy Yirmibirinci Serbest (Döviz) Özel Fon izahnameleri aşağıda sunulmuştur.

Yirmiikinci Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi

Yirmiüçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi