Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu izahname değişikliği duyurusu

27 Temmuz 2021


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.07.2021 tarih ve E-12233903-305.04 - 8589 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portfoy Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değişiklik 10 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecektir.

Duyuru Metni - GUH.pdf