Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu’nun Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu’na Dönüşüm Duyurusu

15 Nisan 2021


Garanti Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu’nun unvanının ve yatırım stratejisinin değiştirilmesi suretiyle Garanti Portföy Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu’na dönüştürülmesi amacıyla fon izahnamesinin ilgili maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 12.03.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-3352 sayılı izin doğrultusunda değiştirilecek olup değişiklikle ilgili tadil metni , güncel izahname ve yatırımcı bilgi formu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur .

Değişiklikler 15.04.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İzahname – GUH.pdf

Tadil Metni – GUH.pdf

Yatırımcı Bilgi Formu – GUH.pdf