Temiz Enerji Karma Fon'un Temiz Enerji Değişken Fon'a Dönüşüm Duyurusu

12 Temmuz 2021


Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon’un unvanının ve yatırım stratejisinin değiştirilmesi suretiyle Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon’a dönüştürülmesi amacıyla fon izahnamesinin ilgili maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 02.07.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-8150 sayılı izin doğrultusunda değiştirilecek olup değişiklikle ilgili duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değişiklikler 16.08.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Temiz Enerji Değişken Fon - Duyuru Metni