Serbest Döviz Fonların TEFAS'ta İşlem Görmeye Başlaması 25.01.2021

25 Ocak 2021

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.01.2021 tarih ve E-12233903-305.04-379 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon ve Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon’un 25 Ocak Pazartesi günü TEFAS’ta işlem görmesine ilişkin tadil metinleri ve güncel izahnameler aşağıda sunulmuştur.

İkinci Serbest Döviz Fon – Duyuru Metni

Üçüncü Serbest Döviz Fon – Tadil Metni

İkinci Serbest Döviz Fon – İzahname

Üçüncü Serbest Döviz Fon – İzahname

İkinci Serbest Döviz Fon – Yatırımcı Bilgi Formu

Üçüncü Serbest Döviz Fon – Yatırımcı Bilgi Formu