Serbest Döviz Fonların TEFAS'ta İşlem Görmeye Başlaması

19 Ocak 2021

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.01.2021 tarih ve E-12233903-305.04-379 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon ve Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon’un 25 Ocak Pazartesi günü TEFAS’ta işlem görmesine ilişkin duyuru metinleri aşağıda sunulmuştur.

İkinci Serbest Döviz Fon – Duyuru Metni.pdf

Üçüncü Serbest Döviz Fon – Duyuru Metni.pdf