Sağlık - Finans - Turizm ve Seyahat - Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon İzahnameleri

28 Temmuz 2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.07.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-8588 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portfoy Sağlık Sektörü Değişken Fon ve Garanti Portfoy Sağlık Sektörü Değişken Fon izahnameleri ve yatırımcı bilgi formları aşağıda sunulmuştur.

Finans Sektörü Değişken Fon - İzahname

Finans Sektörü Değişken Fon - Yatırımcı Bilgi Formu

Sağlık Sektörü Değişken Fon - İzahname

Sağlık Sektörü Değişken Fon - Yatırımcı Bilgi Formu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-8979  sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portfoy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon ve Garanti Portfoy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon izahnameleri ve yatırımcı bilgi formları aşağıda sunulmuştur.

Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon - İzahname

Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon - Yatırımcı Bilgi Formu

Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon - İzahname

Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon - Yatırımcı Bilgi Formu