ÖPY Para Piyasası Özel Fon & Birinci Borçlanma Araçları Özel Fon

19 Mart 2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-3703 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy ÖPY Para Piyasası Özel Fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu aşağıda sunulmuştur.

ÖPY Para Piyasası Özel Fon – İzahname.pdf

ÖPY Para Piyasası Özel Fon – Yatırımcı Bilgi Formu.pdf

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-3698 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel Fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu aşağıda sunulmuştur.

Birinci Borçlanma Araçları Özel Fon – İzahname.pdf

Birinci Borçlanma Araçları Özel Fon – Yatırımcı Bilgi Formu.pdf