Onyedinci Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi

11 Haziran 2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-7153 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Onyedinci Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi aşağıda sunulmuştur.

Onyedinci Serbest (Döviz) Özel Fon - İzahname