Onuncu Serbest Özel Fon'un Birinci Para Piyasası Özel Fon'a Dönüşüm Duyurusu

29 Mart 2021


Garanti Portföy Onuncu Serbest Özel Fon’un unvanının ve yatırım stratejisinin değiştirilmesi suretiyle Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fon dönüştürülmesi amacıyla fon izahnamesinin ilgili maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 26.03.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-4102 sayılı izin doğrultusunda değiştirilecek olup değişiklikle ilgili tadil metni, güncel izahname ve yatırımcı bilgi formu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değişiklikler 29.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İzahname – GDL.pdf

Tadil Metni – GDL.pdf

Yatırımcı Bilgi Formu – GDL.pdf