Onsekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi

28 Haziran 2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-7811 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Onsekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi aşağıda sunulmuştur.

Onsekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon - İzahname