Onbeşinci Serbest Özel Fon İzahnamesi

17 Mayıs 2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.04.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-5526 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Onbeşinci Serbest Özel Fon İzahnamesi aşağıda sunulmuştur.

Onbeşinci Serbest Özel Fon – İzahname.pdf