KTT Serbest (Döviz) Özel Fon'un Ondördüncü Serbest (Döviz) Özel Fon'a Dönüşüm Duyurusu

19 Nisan 2021


Garanti Portföy KTT Serbest (Döviz) Özel Fon’un unvanının ve yatırım stratejisinin değiştirilmesi suretiyle Garanti Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Özel Fon’a dönüştürülmesi amacıyla fon izahnamesinin ilgili maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 15.04.2021 tarih ve E-12233903-305.04-5129 sayılı izin doğrultusunda değiştirilecek olup değişiklikle ilgili tadil metni ve güncel izahname aşağıda bilgilerinize sunulmuştur .

Değişiklikler 19.04.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İzahname – GKK.pdf

Tadil Metni – GKK.pdf