Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu'nun Gümüş Fon Sepeti Fonu'na Dönüşüm Duyurusu

22 Mart 2021


Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu’nun unvanının ve yatırım stratejisinin değiştirilmesi suretiyle Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu’na dönüştürülmesi amacıyla fon izahnamesinin ilgili maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 19.03.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-3690 sayılı izin doğrultusunda değiştirilecek olup değişiklikle ilgili duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değişiklikler 22.04.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Duyuru Metni – GTZ.pdf