İzahname Değişikliği Duyurusu 25032021

25 Mart 2021


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.02.2021 tarih ve E- 12233903-305.04 - 2521 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili tadil metni ve güncel izahname aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Tadil Metni – GA1.pdf

İzahname – GA1.pdf