İzahname Değişikliği Duyurusu 24022021

24 Şubat 2021


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.02.2021 tarih ve E- 12233903-305.04 - 1973 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili tadil metni ve güncel izahname aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

İzahname - GZD.pdf

Tadil Metni - GZD.pdf