İzahname Değişikliği Duyurusu 23022021

23 Şubat 2021


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.02.2021 tarih ve E- 12233903-305.04 - 1973 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Duyuru Metni - GZD.pdf