İzahname Değişikliği Duyurusu 19.10.2021

19 Ekim 2021

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.10.2021 tarih ve E-12233903-305.04 - 12000 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili duyuru metni, tadil metni ve güncel izahname aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değişiklikler 19.10.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

GZL - Duyuru Metni

GZL - Tadil Metni

GZL - İzahname