İzahname Değişikliği Duyurusu 16.08.2021

16 Ağustos 2021


Garanti Portföy  Birinci Serbest Özel Fon, Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon, Garanti Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon ve Garanti Portföy ÖPY Serbest Özel Fon'un izahnamelerinin ilgili maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 29.07.2021 tarih ve E-12233903-305.04-9147 sayılı izin doğrultusunda değiştirilecektir olup değişiklikle ilgili duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değişiklikler 18.08.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

GAS - Duyuru Metni

GDS - Duyuru Metni

GPL - Duyuru Metni

GSO - Duyuru Metni