İzahname Değişikliği Duyurusu 15032021

15 Mart 2021


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.03.2021 tarih ve E- 12233903-305.04 - 3313 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili tadil metni ve güncel izahname aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

İzahname – GGR.pdf

Tadil Metni – GGR.pdf