İzahname Değişikliği Duyurusu 11032021

11 Mart 2021


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.02.2021 tarih ve E- 12233903-305.04 - 2521 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Duyuru Metni – GA1.pdf