İzahname Değişikliği Duyurusu 08032021

8 Mart 2021


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.02.2021 tarih ve E- 12233903-305.04 - 1844 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy GM Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili duyuru metni, tadil metni ve izahname aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Duyuru Metni - GMP.pdf

Tadil Metni - GMP.pdf

İzahname - GMP.pdf