İzahname Değişikliği Duyurusu 02.09.2021

2 Eylül 2021

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.09.2021 tarih ve E-12233903-305.04 - 10279 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili duyuru metni, tadil metni ve izahname aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değişiklikler 02.09.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

GPV - Duyuru Metni

GPV - Tadil Metni

GPV - İzahname