İzahname Değişikliği Duyurusu 02032021

2 Mart 2021


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.02.2021 tarih ve E- 12233903-305.04 - 2290 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy YF Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Duyuru Metni - GKL.pdf