İzahname Değişikliği Duyurusu 01042021

1 Nisan 2021


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.02.2021 tarih ve E- 12233903-305.04 - 2290 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy YF Hisse Senedi Serbest Özel Fon’un (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili tadil metni ve güncel izahname aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Tadil Metni – GKL.pdf

İzahname – GKL.pdf