İzahname Değişikliği Duyurusu - 26.11.2021

26 Kasım 2021

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.11.2021 tarih ve E-12233903-305.04-13508 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu, Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon, Garanti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu, Garanti Portföy Birinci Değişken Fon, Garanti Portföy İkinci Değişken Fon, Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon ve Garanti Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon izahnamelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili duyuru metinleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değişiklikler 03.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

GA1 - Duyuru Metni

GPB - Duyuru Metni

GPI - Duyuru Metni

GPU - Duyuru Metni

GZH - Duyuru Metni

GZV - Duyuru Metni

INH - Duyuru Metni