İkinci Para Piyasası Özel Fonu

18 Ağustos 2021

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.08.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-9809 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu izahnamesi aşağıda sunulmuştur.

İkinci Para Piyasası Özel Fonu İzahnamesi

İkinci Para Piyasası Özel Fonu Yatırımcı Bilgi Formu