Garanti Portföy MİA Serbest Özel Fon İzahnamesi

22 Ocak 2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-411 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy MİA Serbest Özel Fon İzahnamesi aşağıda sunulmuştur.

MİA Serbest Özel Fon – İzahname.pdf