Fon Dönüşüm Duyurusu 15032021

15 Mart 2021


Garanti Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu’nun unvanının ve yatırım stratejisinin değiştirilmesi suretiyle Garanti Portföy Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu’na dönüştürülmesi amacıyla fon izahnamesinin ilgili maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 12.03.2021 tarih ve 12233903-305.01.01-3352 sayılı izin doğrultusunda değiştirilecek olup değişiklikle ilgili duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değişiklikler 15.04.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Duyuru Metni – GUH.pdf