ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu Yatırımcılarla Buluşuyor!

15 Şubat 2021

Garanti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu’nu 17 Şubat 2021 itibarıyla yatırımcılarımıza sunmaya başlıyoruz.

Fon, Sürdürülebilir Yatırım (‘Sustainable Investing’) anlayışında varlık seçimleri yaparak hem yüksek bir finansal performans yakalamayı hedefler hem de sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ESG konularında hassasiyet göstermesinin teşvik edilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

Ağırlıklı olarak yabancı varlıklara yer verilecek bu fonda, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak ‘Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG- Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan:

• Yurt içinde ‘BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ kapsamındaki şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonları ile bu endekse dayalı borsa yatırım fonları veya ‘Sürdürülebilirlik’ temalı diğer yatırım fonlarına,

• Yurt dışında ise S&P veya MSCI tarafında oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI (Socially Responsible Investment) temalı endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonları paylarına yatırılır. Sürdürülebilir Yatırım alanında birikimlerini değerlendirmek, portföyünde alternatif yatırımlara yer vermek isteyen aynı zamanda yurt dışında yurt içinde yeni yatırım alanlarını yakından takip eden yatırımcılara yöneliktir. Özellikle birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vade bakış açısına sahip, yüksek risk profilindeki yatırımcılar için uygundur.

Fon, tüm Garanti BBVA Şubeleri, İnternet ve Mobil Şube, Kurucu’nun anlaşmalı olduğu dağıtıcı kuruluşlar ile TEFAS üzerinden alt limit olmadan alınıp, satılabilir. Fon’a dair detay bilgiler için web sitemizde yer alan bilgileri, fonun güncel izahnamesi ve yatırımcı bilgi formunu inceleyebilirsiniz.

ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu – İzahname.pdf

ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu – Yatırımcı Bilgi Formu