Dördüncü Değişken Fon'un Agresif Değişken Fon'a Dönüşüm Duyurusu

22 Mart 2021


Garanti Portföy Dördüncü Değişken Fon’un unvanının ve yatırım stratejisinin değiştirilmesi suretiyle Garanti Portföy Agresif Değişken Fon’a dönüştürülmesi amacıyla fon izahnamesinin ilgili maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 19.03.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-3727 sayılı izin doğrultusunda değiştirilecek olup değişiklikle ilgili duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değişiklikler 22.04.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Duyuru Metni – TGA.pdf