Blockchain Teknolojileri Değişken Fon İzahnamesi

14 Eylül 2021

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.09.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-10656 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon İzahnamesi ve Yatırımcı bilgi formu aşağıda sunulmuştur.

Blockchain Teknolojileri Değişken Fon İzahnamesi

Blockchain Teknolojileri Değişken Fon Yatırımcı Bilgi Formu