BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi

28 Nisan 2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.04.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-5493 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi ve yatırımcı bilgi formu aşağıda sunulmuştur.

BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu – İzahname.pdf

BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu – Yatırımcı Bilgi Formu.pdf