Birinci Fon Sepeti Fonu & İkinci Fon Sepeti Fonu & Kısa Vadeli Serbest Fon

18 Şubat 2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-1805 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon izahnamesi aşağıda sunulmuştur.

Kısa Vadeli Serbest Fon – İzahname.pdf

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-1950 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu & İkinci Fon Sepeti Fonu izahnameleri ve yatırımcı bilgi formları aşağıda sunulmuştur.

Birinci Fon Sepeti Fonu – İzahname.pdf

İkinci Fon Sepeti Fonu – İzahname.pdf

Birinci Fon Sepeti Fonu – Yatırımcı Bilgi Formu.pdf

İkinci Fon Sepeti Fonu – Yatırımcı Bilgi Formu.pdf