Beşinci Serbest Fon - TEFAS'ta İşleme Açılması Duyurusu

1 Nisan 2021


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.03.2021 tarih ve E- 12233903-305.04 - 4128 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Beşinci Serbest Fon’un izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değişiklik 3 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Duyuru Metni – GBN.pdf