Beşinci Serbest Fon - TEFAS'ta İşlem Açılması

3 Mayıs 2021


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.03.2021 tarih ve E- 12233903-305.04 - 4128 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Beşinci Serbest Fon’un izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili tadil metni, güncel izahname ve yatırımcı bilgi formu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değişiklik 3 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İzahname – GBN.pdf

Tadil Metni – GBN.pdf

Yatırımcı Bilgi Formu – GBN.pdf